Steemd.com (Gal)

From Bee Wiki (HIVE)
Jump to: navigation, search

Steemd.com

Steemd.comÉ unha aplicación que recolle datos dende a blockchain Steemit que proporciona diversos datos relativos os posts, os blocos de grabación e o estado das testemuñas. Steemd.com, como steemit.com, é un front-end para a [Blockchain_STeem] Steem. Pero en vez de ser destinado a publicar, comentar e votar, é máis tecnicamente orientado a ser un explorador da cadea de bloques. Pode mostrarche bloques en bruto, transaccións e outros datos ocultos doutras publicacións, contas e da propia rede. Podese cambiar a vista de un post mudando a cabeceira do enderezo de ...steemit.com/... por ...steemd.com/...

Todos os datos son extraidos mediante a Steemit_API_Gal

Informacións do bloco de grabación


Titulo columna

steem_per_mvests
head_block_number
head_block_id
time
current_witness
total_pow
num_pow_witnesses
virtual_supply
current_supply
current_sbd_supply
total_vesting_fund_steem
total_vesting_shares
total_reward_fund_steem
total_reward_shares2
pending_rewarded_vesting_shares
pending_rewarded_vesting_steem
sbd_interest_rate
sbd_print_rate
current_aslot
recent_slots_filled
participation_count
last_irreversible_block_num
vote_power_reserve_rate
participation_rate
account_creation_fee
registered_accounts

Titulo columna

483.604
13,556,694
00cedbd6c495e4c80126d9f300a008a2142f3d05
2017-07-10 09:12:39
liondani
514,415
172
253,377,111.914 STEEM
251,303,979.344 STEEM
3,339,816.571 SBD
179,357,357.953 STEEM
370,876,402,926.786944 VESTS
0.000 STEEM
0
219,434,225.032145 VESTS
106,025.725 STEEM
0
10,000
13,614,253
340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,455
128
13,556,679
10
100.00000%
0.200 STEEM
252,949


Fondo de Recompensas (Reward Fund)

Amosa cal é a cantidade de Steems adicados a recompensas e a súa distribución-


Titulo columna

id
name
reward_balance
recent_claims
last_update
content_constant
percent_curation_rewards
percent_content_rewards
author_reward_curve
curation_reward_curve

Titulo columna

0
post
824,101.690 STEEM
185,300,334,502,123,506
2017-07-10 09:12:39
2,000,000,000,000
2,500
10,000
linear
square_root


Informacións relativas ó Post

  • Proporciona unha foto de "todos" os 20 últimos posts nun momento dado.
  • En "Advanced mode" , proporciona ademais os seguintes datos.(3)


Titulo columna]

vote your-acct "ahmadmuhajir" "love-2017710t153412890z" 100 true post_comment your-acct "re-ahmadmuhajir-love-2017710t153412890z-20170710t033433839z" "ahmadmuhajir" "love-2017710t153412890z" "" "your reply.." "{}" true

Titulo columna

created

active
last_payout
depth
children
net_rshares
vote_rshares
children_abs_rshares
cashout_time
max_cashout_time
total_vote_weight
reward_weight
total_payout_value
curator_payout_value
author_rewards
net_votes
root_comment
max_accepted_payout
percent_steem_dollars
allow_replies
allow_votes
allow_curation_rewards
beneficiaries
root_title
pending_payout_value
total_pending_payout_value
author_reputation
promoted
body_length
reblogged_by


Titulo columna

json_metadata {"tags":["photography","steemit","funny","shoes","newstyle"],"image":["https://steemitimages.com/DQmPS9EnSff6kMq3FqjyPcV2YU8S6jT9U6zWywZAvGRA9qg/no%20comment.jpg"],"app":"steemit/0.1","format":"markdown"} 10 09:12:33
2017-07-10 09:12:33
1970-01-01 00:00:00
0
0
0
0
0
2017-07-17 09:12:33
1969-12-31 23:59:59
0
10,000
0.000 SBD
0.000 SBD
0
0
6,731,063
1,000,000.000 SBD
10,000
true
true
true
[]
"looks pretty nice !"
0.000 SBD
0.000 STEEM
31,164,256,270
0.000 SBD
127
[]


Tendencias (Trending)

Amosa os 19 artigos mais votados de unha categoría.
Comando: > https://steemd.com/trending/etiqueta

Exemplos:


Páxina Usuaria

A páxina conta steemd.com é unha poderosa ferramenta para a visualización de case todas as actividades dunha conta Steem. Isto inclue votos (up e down), comentarios, respotas, chaves públicas, testemuñas votadas, delegacións de voto e logo do HardFork 19 A única actividade que non se sigue explicitamente é a creación de blocos na blockchain.(6)


Comando: > https://steemd.com/@nomeusuaria

Páxina Testemuñas

A Páxina de Testemuñas (Witnesses) amosa a lista de Testmuñas, dende as 19 traballando a tempo completo producito blocos ata a número 100 en orde descendente. (5)


Páxinas Especiais

RichList

https://steemd.com/richlist Amosa as contas con maior SteemPower (esquerda), maior liquidez de STEEM (centro) e mais fondos en STEEN$/SBD (dereita).(5)

Checkpoints

https://steemd.com/checkpoints Amosa os blocos e os seus hashes para ás últimas 8 horas nun formato que pode engadirse fácil a steemd config.ini como checkpoints. Abaxio mostranse un feixe de sementes de nodos Steem, tamén en formato config.ini.(5)


ReferenciasArtigo Relacionados:

Páxina Principal | Aumenta o valor da túa Rede Steem (En) | Revista de Prensa | Hardfork_gal | Steem BlockChain BlockChain


Enlaces

official sites, tutorial sites and Steemit blog posts that helps understanding the subject

Artigos Relacionados

Links a outros steemCenter artículos

Enlaces Externos

  • Wikipedia : Article title Retrieved in Month/Day/2017
  • Name of the site : Title of the page, blog post or news report Written by Name of Author, published in Month/Day/2017
  • Name of the YouTube Channel : Title of the video Video by Name of Author published in Month/Day/2017
  • Engade enlaces externos suxeridos, como da wikipedia. Tamén podes engadir resultados de Busca de Google ou das News relacionadas e que enriquezan o artigo.

En outros idiomas
Axuda a manter esta Páxina wiki actualizada.Rexistrate, clik en Register, click in edit, engade ou modifica o texto e garda.
Si xa eres usuaria da rede Steemit podes ser recompensada con steem. Podes mirar como en @steemcenterwiki(En).


Retrieved from "https://www.hive.wiki/index.php?title=Steemd.com_(Gal)&oldid=5401"