Hardfork gal

From Bee Wiki (HIVE)
Jump to: navigation, search

Qué é un HardFork ??

Os "hardforks" supoñlen actualizacións dos protocolos da Blockchain. A Blockchain de Steem, baseada na teconoloxía Grafeno_gal dispón de un innovador sistema de Testemuñas_gal que permite mellorar os protocoos de xeito mais rápido que outros protocolos de Blockchain.
Todo o necesario para crear un HardFork (Escisión) é que sexa aceptado polas 20 mellores testemuñas (que son escollidas entre as usuarias) para adoptar as mudanzas, baseandose na avaliación do código e constatando que non ten ningún erro nin supón unha ameaza para a seguridade da base de dados actual (Blcokchain)

Na maioría das blockchains con definicións xa obsoletas, nunca ocurriría, ou levaría a unha cadea de blocos totalmente nova que coexisistiría xunto co orixinal inalterado.
O deseño do Steemit permite, cando queda claro que existe amplo consenso entre as usuarias de Steem de que o sistema de recompensas ou calquera outro subsistema, comprelle mudar, permite cambiar os sistemas "mellorables" para acadar un Steem Blockcahin mais valioso.(1)

HardForks Steem

Steem HardFork 19 "Equality"

  • Muda as Recompensas lineais, e o impacto sobre o voto, .
  • Altera o Impacto sobre as recompensas de curación
  • Os posts antigos non poderán borrarse

+ arredor do Steem HardFork 19


Referencias


Axuda a manter esta Páxina wiki actualizada.Rexistrate, clik en Register, click in edit, engade ou modifica o texto e garda.
Si xa eres usuaria da rede Steemit podes ser recompensada con steem. Podes mirar como en @steemcenterwiki(En).


Artigo Relacionados:

Páxina Principal | Aumenta o valor da túa Rede Steem (En) | Revista de Prensa | Hardfork_gal