Steem HardForks

From Bee Wiki (HIVE)
Revision as of 11:43, 24 December 2017 by Freyman (talk | contribs) (En outros idiomas)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Os "hardforks" supoñlen actualizacións dos protocolos da Blockchain. A Blockchain de Steem, baseada na teconoloxía Grafeno_gal dispón de un innovador sistema de Testemuñas_gal que permite mellorar os protocoos de xeito mais rápido que outros protocolos de Blockchain.
Todo o necesario para crear un HardFork (Escisión) é que sexa aceptado polas 20 mellores testemuñas (que son escollidas entre as usuarias) para adoptar as mudanzas, baseandose na avaliación do código e constatando que non ten ningún erro nin supón unha ameaza para a seguridade da base de dados actual (Blcokchain)

Na maioría das blockchains con definicións xa obsoletas, nunca ocurriría, ou levaría a unha cadea de blocos totalmente nova que coexisistiría xunto co orixinal inalterado.
O deseño do Steemit permite, cando queda claro que existe amplo consenso entre as usuarias de Steem de que o sistema de recompensas ou calquera outro subsistema, comprelle mudar, permite cambiar os sistemas "mellorables" para acadar un Steem Blockcahin mais valioso.(1)

HardFork 20 "Velocity"

Os obxectivos do Hard Fork 20 foron amosados no post Proposing Hardfork 0.20.0 “Velocity”, concretandose na escalabilidade da plataforma e mais en facilitar a entrada de novas usuarias á plataforma.

Entre outras mudanzas en desenvolvemento no HF 20, destacan:

Mudanzas na xanela de tempo de curación.

A xanela temporal de curación mudará de 30 a 15 miutos.

Eliminación da posibilidade de autovotación

A porción non utilizada das recompensas de curación será devolta ao grupo de recompensas en lugar de ser adxudicada ao autor, aumentando así a porcentaxe global de recompensas que se pagará ás curadoras.

Mudanzas no voto de valor residual (Dust)

  • As usuarias poderán realizar voto ainda que seu SP sexa mínimo mentras manteñan ancho de banda. Estes votos non computarán na retribución económica ás autoras, pero mellorarán a experiencia ó permitir emitir o voto.
  • Eliminanse incentivos ós votos masivos, deixando de recompensar aqueles posts nos que poucas usuarias ven valor.

Mudanzas no "Powering Down"

A partires do HF 20 as usuarias poderán facer "Power Down" independentemente do saldo da súa conta. [1]

HardFork 19 "Equality"

Recompensas lineais

A partires de esta actualizacióno poder de voto dos usuarios de calquera aplicación baseada en Steem será directamente proporcional á cantidade de Steem Power que posúen.
Algúns se referiron a isto como "1 Steem Power, 1 Voto". A partir dese momento, as contas con gran cantidade de Steem Power xa non terán máis poder de voto exponencial (é dicir, influencia) que contas con menos poder Steem. Isto reducirá o grao de desigualdade dentro do ecosistema, mantendo o impulso para acumular STEEM e desincentivando os ataques sibilinos.(1)

Impacto sobre o voto

Os cambios ao impacto dun voto do 100% son máis materiais.
Un voto do 100% será 4 veces máis potente cando se complete a HF19. Como está agora, un voto do 100% só usa o 0,5% do poder de voto restante (o poder de voto rexenérase por completo nun período de 5 días). Isto significa que os usuarios reais terían que votar 40 veces por día ao máximo para usar a maior parte do seu poder de voto. Isto deixa que os usuarios menos activos non poidan aproveitar plenamente o seu poder de voto. Despois deste cambio, un voto único do 100% usará o 2% do poder de voto restante, o que significa que 10 votos de poder total por día serán suficientes para aproveitar a maior parte do seu poder de voto diario.

Os usuarios poden continuar a votar por vontade simplemente porque un voto só consume unha porcentaxe do poder de voto restante, e non o total.
Compre imaxinar o "poder de voto" como unha piscina que constantemente está a encher pola choiva. Cada vez que vas a votar, reduces a cantidade de auga (neste caso o "poder de voto") do grupo por unha porcentaxe (é dicir, non é como que estea constantemente eliminando 500 litros do lago). A próxima vez que votes está eliminando outra porcentaxe dunha oferta xa diminuída.

Isto significa que aínda non hai límites sobre canto pode votar.
Canto máis votas máis diminúe gradualmente a cantidade de poder de voto que tes (a auga na piscina). Para ter un mellor sentido do poder que son os seus votos ea taxa á que diminúe ese poder, simplemente observa o que os teus votos de poder total incrementan as recompensas dos creadores de contido e crearás un sentido intuitivo de como funciona o algoritmo. (1)

Impacto sobre as recompensas de curación

O cambio na curva de recompensas do curativo non terá un impacto notorio nas recompensas de curación e é necesario simplemente para evitar que os cambios da curva de recompensa lineal teñan un impacto material nas recompensas de curación de contidos.

Os posts antigos non poderán borrarse

Os posts con unha antigüidade superior os 7 dáis non poderán ser eliminados ou borrados.(2)Artigos Relacionados

Enlaces

official sites, tutorial sites and Steemit blog posts that helps understanding the subject

Artigos Relacionados

Links a outros steemCenter artículos

Enlaces Externos

  • Wikipedia : Article title Retrieved in Month/Day/2017
  • Name of the site : Title of the page, blog post or news report Written by Name of Author, published in Month/Day/2017
  • Name of the YouTube Channel : Title of the video Video by Name of Author published in Month/Day/2017
  • Engade enlaces externos suxeridos, como da wikipedia. Tamén podes engadir resultados de Busca de Google ou das News relacionadas e que enriquezan o artigo.

En outros idiomas
Axuda a manter esta Páxina wiki actualizada.Rexistrate, clik en Register, click in edit, engade ou modifica o texto e garda.
Si xa eres usuaria da rede Steemit podes ser recompensada con steem. Podes mirar como en @steemcenterwiki(En).


Referencias:

Páxina Principal | Aumenta o valor da túa Rede Steem (En) | Revista de Prensa | Hardfork_gal
  1. Hardfork 20 (“Velocity”) development update, por [https://steemit.com/@steemitblog @steemitblog en 2017/12/20