Markdown Taboas (Gal)

From Bee Wiki (HIVE)
Jump to: navigation, search

Crear táboas

Todo o que se necesita para crear táboas na lingoaxe de Markdown é os símbolo | para facer a separación entre as columnas. A segunda liña, creada por guións á dereita e esquerda do | confirma a creación da taboa.

Cabeceira Un | Cabeceira Dous

------------ | -------------

Contido da cela 1 | Contido da Cela 2


Cabeceira Un
Cabeceira Dous
Contido da Cela 1
Contido da Cela 2
(1)ReferenciasSteemit Markdown Tutorials for Beginners

Artigo Relacionados:

Páxina Principal | Incluir imaxes nos teus posts | Editar Taboas con Markdown | Formatear textos con Markdown | Aumenta o valor da túa Rede Steem (En) | Revista de PrensaAxuda a manter esta Páxina wiki actualizada.Rexistrate, clik en Register, click in edit, engade ou modifica o texto e garda.
Si xa eres usuaria da rede Steemit podes ser recompensada con steem. Mira como en @steemcenterwiki(En).