Markdown Textos (Gal)

From Bee Wiki (HIVE)
Jump to: navigation, search

Para a maioría das usuarias, o editor visual do Steemit será mais que suficiente para crear textos visualmente atractivos e con composición mais que decentes. Cando unha usuaria atopase con necesiades especiais, ou é extremadamente pulcro nas súas edicións, pode votar man do sistema de etiquetado Markdown_gal ou das Etiquetas HTML para tomar control absoluto da apariencia do texto e tamén do comportamento dos navegadores ante a publicación.


Encabezados

A estructura de encabezados das túas páxinas é un dos aspectos mais importantes do SEO na Páxina Ela define que partes do tue contido son mais importantes e cómo están interconectadas. Porque hai diferentes obxectivos, un post pode necesitar unha estructura de cabezallos de outro post, Nesta entrada tentase dar os trucos básicos para crear unha estructura de cabezallos eficaz (ademais de visualmente atractiva) para os teus documentos no Steemit.


5 Principios Básicos arredor dos cabezallos HTML

Debemos ter estas cousas claras antes de nada:

 • O Encabezado mais importante na páxina debe ser o H1.
 • Só debe haber un H1 por páxina
 • Os subencabezados deben ser H2, su-sub-encabezados H3.. etc (ata H6)
 • Cada encabezado debe conter verbas con valor, no caso contrario e traballo perdido.
 • En textos extensos, a división dos encabezados permite que a lectora salte as partes que non atopa interesantes.

Baseandonos nos encabezados, esta sería a estructura de este post. (WikiMedia formatea automáticamente os parágrafos)(1)

 1. [H1] O título do artigo. Cómo formatear un texto con....
  1. [H2] Encabezados
   1. [H3] 5 Principios Básicos arredor dos cabezallos HTML
  2. [H2] Formateando Textos

[1]

Formateando os encabezados co MarkDown

Con MarkDown, para crear un titular use unha etiqueta #, ## para o subtítulo, ### para un sub-subtítulo e así sucesivamente ata a cantidade de 6 # Canto maior o número de etiquetas [#] que empregues mais PEQUENO apareceá o texto.(Ata 6)
Asegurate de deixar un espazo entre a etiqueta [#] e o texto que queres destacar.

 • A letra mais grande é # Texto, ou <h1> Texto </h1>
 • A letra menor é ###### Texto, ou <h6> Texto </h6>
¿Sorte o mesmo efecto o etiquetado Markdown [#] que os metatags [H1, H2 ...] en canto a SEO??

Formateando Textos

Formateando Textos
Estilo
Sintaxe
Exemplo
Saída
Letra Grosa ** **
__ __
<b> Texto </b>(4)
**Esta é letra Grosa**
__Esta é letra Grosa__
Esta é letra grosa

Texto
Cursiva * *
_ _
*Esta é letra Cursiva*
_Esta é letra Cursiva_
Esta é letra cursiva
Tachado -- -- --Este texto está errado-- Este texto está errado
Letra grosa e cursiva ** ** e _ _ **Galiza _NON_ é Espanha** Galiza NON é Espanha

Crear varias columnas

<div class="pull-left"> ### Columna do lado esquerdo </div>

<div class="pull-right"> ### Columna do lado dereito </div>

<div class="pull-left"> Mais texto na columna esquerda </div>

<div class="pull-right"> Mais texto na columna dereita </div> [1]

Inserir código e destacar sintaxe

Formato: 'Código ou sintaxe a destacar'

Código ou sintaxe a destacar

Listas

Listas correntes

<ul>
<li>
Elemento 1
</li>
<li>
Elemento 2
</li>
</ul> ...


 • Elemento 1
 • Elemento 2

Listas ordeadas

<ol>
<li>
Elemento 1
</li>
<li>
Elemento 2
</li>
</ol> ...


 1. Elemento 1
 2. Elemento 2

...

Listas ordeadas (Outro xeito)

1. Item 1
2. Item 2

Os números neste tipo de formato non importa. Só indican que son números.

 1. Item 1
 2. Item 2

...

Listas de chequeo

Podense facer cos comandos para listas ordeadas ou desordeadas. Abrimos as liñas con un corchete [], e cando temos a tarefa realizada incorporamoslle un "X" [], [x]

1.[] Item 1
2. [x]Item 2


 1. [ ]Item 1
 2. [x]Item 2

...(3)

Saltos de liña

Para crear espazos enriba e debaixo de unha imaxe, use <br>

 • <br><center>imaxe.jpg</center><br>

Para crear unha nova liña sin novo parágrafo, compre crer cando menos dous espazos o final de cada liña.

Liña Horizontal / Rotura de Parágrafos

 • A escrita de catro ou mais guions baixos producirá unha liña horizontal no texto que pode axudarnos a separar parágrafos ou subtítulos... ou poñela porque nos gusta.
 • A etiqueta <hr> tamén xenera unha liña continua.(3)
 • Algunhas autoras usan filigranas para separar os seus textos, ben por carácter estético ou práctico.

Enlaces

Para enlazar un website con unha verba ou frase no teu post, use [ ] e ( ).
O texto vai entre os [ ] e o enderezo do enlace vai entre as ( )

 • Como dixo Castelao, [os americanos xa estaban desembarcando](http://sabiondosfelices.blogspot.com.es/2013/11/textos-castelao-o-pai-de-miguelino.html)

Como dixo Castelaoos americanos xa estaban desembarcando

 • ...sin respetar a toponimia oficial galega <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Castelao">na wikipedia . es</a>

...sin respetar a toponimia galega oficial na wikipedia.es

Imaxes

Para incluir unha imaxe, copia o enderzo da imaxe dentro do teu post usando o seguinte formato.

 •  ![descripción da imaxe](Enderezo web da Imaxe)

Lee mais no artigo Formatear imaxes.

Video & MultiMedia

O xeito mais simple de incluir un video é pegar o enderezo dentro do teu post. Outra maneira e incluir código HTML embebido. (iframe). Somente están soportados os portais Youtube, Vimeo e SounCloud (incrustar só)

Centrar Imaxes, videos ou Texto

Use <center> Para centrar unha imaxe. texto ou obxecto </center>

 • <center>imaxe.jpg</center>

Para centrar texto use <center> e </center>

 • <center> Texto </center>

Para centrar un video use <center> e </center>

 • <center> Enlace do video </center>

Pes de foto

Para facer aparecer un pe de foto nunha imaxe, empregue o salto de liña, e as características centrar e itálicas. (Grazas a @razvanelul por esta idea. -No orixinal en inglés.)

 • <br><center>[Identificador de imaxe](Enderezo Web imaxe)</center>

<center>*pe de foto*</center><br>

Artigos Relacionados:

Editar imaxes | Editar Taboas | Formatear textos | Editores Externos Revista de Prensa


Referencias
Axuda a manter esta Páxina wiki actualizada.Rexistrate, clik en Register, click in edit, engade ou modifica o texto e garda.
Si xa eres usuaria da rede Steemit podes ser recompensada con steem. Podes mirar como en @steemcenterwiki(En).


 1. Como criar posts bilíngues | How to create bilingual posts por caspber o 2017/01/07. Visto 2017/01/07